6948061010 Θέση Μπούζα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι kouros.konstantinos19@gmail.com

Θέση Μπούζα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία Τ.Κ.: 30400

Τηλέφωνο: 6948061010

E-mail: kouros.konstantinos19@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατηγορία: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Επισκεψιμότητα: 11759

Ιστοσελίδα: http://www.kkouros.gr