2632024296 6947701155 Θέση Μπούζα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι kouros.konstantinos19@gmail.com

Θέση Μπούζα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία Τ.Κ.: 30400

Τηλέφωνο: 2632024296

E-mail: kouros.konstantinos19@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατηγορία: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Επισκεψιμότητα: 15373

Ιστοσελίδα: http://www.kkouros.gr